Podstawowe zasady BHP w miejscu pracy

Podstawowe zasady BHP w miejscu pracy

Autor : Karol Ciesielski, 24-03-2022

Praca zawodowa stanowi bardzo istotny element w życia każdego człowieka. Pozwala bowiem na zaspokojenie bytu, daje niezależność finansową, kształtuje postawy i umacnia więzi międzyludzkie. Aby jednak mogła być wykonywana w sposób komfortowy musi zapewnić pracownikowi poczucie bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jasno określają prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jakie zatem spoczywają obowiązki na pracodawcy, a jakie na zatrudnionym? Poznaj podstawowe zasady BHP w miejscu pracy.

Praca zawodowa stanowi bardzo istotny element w życia każdego człowieka. Pozwala bowiem na zaspokojenie bytu, daje niezależność finansową, kształtuje postawy i umacnia więzi międzyludzkie. Aby jednak mogła być wykonywana w sposób komfortowy musi zapewnić pracownikowi poczucie bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jasno określają prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jakie zatem spoczywają obowiązki na pracodawcy, a jakie na zatrudnionym? Poznaj podstawowe zasady higieny pracy w miejscu pracy.

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie BHP?

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinno być priorytetem dla każdego właściciela firmy. Musi on zadbać o zapewnienie zatrudnionym osobom odpowiednich warunków do wykonywania zadań zawodowych, związanych z danym stanowiskiem pracy, które nie zagrożą jego zdrowiu i życiu. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określają, że w przypadku wykonywania prac, wymagających odzieży roboczej musi on zapewnić swojemu personelowi odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak, np. buty, kaski czy rękawice. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym odpowiednich szkoleń BHP, związanych ze specyfiką danej pracy i stanowiskiem roboczym. Zakres ochrony zdrowia pracowników obejmuje skierowanie ich na badania lekarskie, wstępne, okresowe oraz kontrolne. Pracodawca odpowiedzialny jest także za wyposażenie zakładu pracy w środki pierwszej pomocy, takie jak, np. apteczki, sprzęt przeciwpożarowy, a także odpowiednie znaki informacyjne i ostrzegawcze.

Zasady BHP - jakie obowiązki ma pracownik?

Do obowiązków pracownika w zakładzie pracy należy:

 1. Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Udział w szkoleniach i instruktażach.
 3. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP.
 4. Wykonywanie poleceń służbowych.
 5. Przestrzeganie regulaminu zakładowego.
 6. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
 7. Stosowanie środków ochrony osobistej.
 8. Poddawanie się badaniom lekarskim.
 9. Obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Dbanie o porządek w miejscu pracy.
 11. Informowanie pracodawcy o zaistniałych zagrożeniach.

W sytuacji gdy pracodawca łamie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i zaniedbuje ważny obowiązek, dotyczący zdrowia pracowników, zatrudniony ma prawo zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jakie są prawa pracownika?

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określają także prawa pracownika. Pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, jeśli jest ono niezgodne z przepisami, obowiązującymi w danym miejscu pracy. W przypadku gdy nastąpi sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu, np. pożar lub wyciek gazu ma on prawo opuścić swoje miejsce pracy, a nawet zakład. Pracownik ma prawo i obowiązek zgłaszać pracodawcy o występujących usterkach i awariach, występujących w miejscu pracy, a także wnioskować o dodatkowe zabezpieczenia, gwarantujące bezpieczne wykonywanie pracy. W przypadku obniżonej sprawności psychicznej lub fizycznej pracownik ma prawo odmówienia wykonania polecenia służbowego.

Kierowanie się zasadami BHP powinno być priorytetem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Należy podkreślić, że jeśli właściciel firmy naraża swoich pracowników na niebezpieczne środowisko pracy, zagrażające zdrowiu lub życiu i nie przestrzegania tak ważnego obowiązku, jakim są zasady higieny pracy może ponieść przykre konsekwencje w postaci wysokiej kary pieniężnej.

Zobacz podobne wpisy na blogu

 

Kolory kasków budowlanych - jakie mają znaczenie?

Kask ochronny to element pełniący funkcję ochronną, który stanowi niezbędne wyposażenie na placu budowy.

Czytaj dalej

Strój elektryka- z czego powinien się składać?

Ze względu na specyfikę pracy, która wymaga niezwykle dużej ostrożności, stój elektryka powinien składać się z certyfikowanych produktów/elementów, które pozwolą zapewnić odpowiednią ochronę i komfort użytkowania, także w tych najtrudniejszych warunkach. Właściwie skomponowana dla takiego pracownika odzież robocza, pozwala na zagwarantowanie większego spokoju podczas wykonywanych przez niego obowiązków. Stąd też przed jej wyborem, warto jest wiedzieć, które elementy będą w stanie zapewnić mu maksymalną ochronę indywidualną.

Czytaj dalej

Bezpieczne koszenie traw - odpowiednia odzież ochronna

Koszenie trawy wydaje się wielu atrakcją i czynnością relaksującą. Kojarzącą się z kontaktem z przyrodą i relaksem. Co jednak w sytuacji, gdy koszenie trawy zabiera po kilka godzin w każdym tygodniu, a przestrzeń do wykoszenia jest większa niż standardowy przydomowy trawnik?

Czytaj dalej