Bezpieczna praca dzięki normie PN-EN ISO 20471:2013 - Co Musisz Wiedzieć?

W świecie BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy), kluczowe znaczenie ma zapewnienie widoczności pracowników, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności. Norma PN-EN ISO 20471 jest kluczowym standardem w dziedzinie odzieży o wysokiej widoczności, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników poprzez poprawę ich widoczności. Zastąpiła ona wcześniejszą normę EN-471, wprowadzając szczegółowe wymagania i klasyfikacje, które są niezbędne w branżach, gdzie pracownicy są narażeni na niebezpieczeństwa związane z ograniczoną widocznością.

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) - klucz do zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy

W każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników. Dlaczego warto o tym pamiętać i jakie są główne zasady BHP? Dowiedzmy się więcej.

Czytaj dalej

Plan BIOZ - czy jest obowiązkowy?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany inaczej planem BIOZ sporządzany jest przez kierownika lub projektanta, będącego jednym z uczestników procesu budowlanego, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Plan prowadzi do rozpoznania zagrożeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla pracowników budowlanych. Jednak czy jest on konieczny w przypadku wszystkich budów?

Czytaj dalej

Ekwiwalent należny pracownikowi za pranie odzieży roboczej

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca posiada obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz dopilnowania, aby były one zawsze czyste i gotowe do użytkowania. W sytuacji, gdy pracownik sam dba o swoją odzież, należy mu się ekwiwalent pieniężny odpowiadający kosztom prania.

Czytaj dalej

Praca w porze nocnej - warto wiedzieć

Pracodawca, zatrudniając osobę wykonującą swoje obowiązki w porze nocnej, musi stosować się do przepisów regulowanych przez prawo pracy oraz zapewnić pracownikowi dodatek do wynagrodzenia. Czym jest pora nocna i w jakich godzinach powinna trwać zmiana nocna? Jakich przepisów BHP powinien przestrzegać pracodawca? Kto nie może podejmować pracy w godzinach nocnych? Jakie dodatki do wynagrodzenia powinien otrzymać pracownik za swoją pracę w godzinach nocnych? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w treści artykułu.

Czytaj dalej

Normy europejskie dotyczące rękawic ochronnych

Dłonie to bardzo wrażliwa i narażona na działanie czynników zewnętrznych część ciała, dlatego są one najczęściej ranione podczas wykonywania pracy. Bezpieczeństwo mogą zapewnić nam jedynie dobrze dobrane środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic ochronnych. Należy najpierw prawidłowo określić rodzaj ryzyka, przed którym chcemy uchronić nasze dłonie. Warto również pamiętać, że rękawice robocze nie mają właściwości ochronnych, osłaniają jedynie przed zabrudzeniem.

Czytaj dalej

Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Urządzenia techniczne mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia pracowników, ale także dla środowiska. Prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego dozór prowadzi do zagwarantowania bezpiecznego użytkowania tychże urządzeń, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jednostek oraz środowiska.

Czytaj dalej

Kim jest i czym zajmuje się koordynator do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy?

Funkcja koordynatora do spraw BHP musi zostać wyznaczona w miejscach, w których swoje obowiązki wykonują pracownicy różnych pracodawców, ponieważ mogą oni stwarzać dla siebie wzajemne zagrożenie. Rolą pracodawców jest wówczas współpraca, w celu ustalenia zasad współdziałania, dlatego mają oni obowiązek, wyznaczyć osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. BHP.

Czytaj dalej

Ewakuacja w miejscu pracy

Ewakuacja jest jednym ze środków ochrony zbiorowej, polega ona na przemieszczaniu ludzi z miejsca, w którym występuje zagrożenie. Ewakuacja powinna zostać przeprowadzona szybko i bezpiecznie.

Czytaj dalej