Tablice informacyjne - Medyczne

Sortuj według:

TD

DD006 Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy
Wysyłka do 7 dni

6,83 zł netto

8,40 zł z VAT

TD

DD005 Instrukcja obsługi apteczki
Wysyłka do 7 dni

6,83 zł netto

8,40 zł z VAT

TD

DD008 Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy
Wysyłka do 7 dni

6,83 zł netto

8,40 zł z VAT

TD

DD010 Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi
Wysyłka do 7 dni

6,83 zł netto

8,40 zł z VAT

TD

DD001 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Wysyłka do 7 dni

6,83 zł netto

8,40 zł z VAT

TD

DD004 Instrukcja ratowania i reanimowania topielców
Wysyłka do 7 dni

6,83 zł netto

8,40 zł z VAT

TD

DD002 Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach
Wysyłka do 7 dni

6,83 zł netto

8,40 zł z VAT

TD

DD016 Instukcja BHP przy obsłudze urządznia do masażu wirowego.
Wysyłka do 7 dni

6,83 zł netto

8,40 zł z VAT

Ilość stron: 1