Piktogram określający rodzaj zagrożenia – co oznacza i jaki ma cel?

Piktogram określający rodzaj zagrożenia – co oznacza i jaki ma cel?

Autor : Karol Ciesielski, 06-06-2022

Piktogramy graficzne to zrozumiała i łatwo rozpoznawalna forma graficzna, określająca rodzaj zagrożenia, do którego mogą doprowadzić niebezpieczne substancje oraz mieszaniny chemiczne. Ten specjalny system oznaczenia chemikaliów, powstał z myślą i w trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. Ich uniwersalność ma na celu ominięcie bariery językowej, dzięki czemu w czytelny sposób sugerują/informują konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez chemikalia.

Piktogramy graficzne to zrozumiała i łatwo rozpoznawalna forma graficzna, określająca rodzaj zagrożenia, do którego mogą doprowadzić niebezpieczne substancje oraz mieszaniny chemiczne. Ten specjalny system oznaczenia chemikaliów, powstał z myślą i w trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. Ich uniwersalność ma na celu ominięcie bariery językowej, dzięki czemu w czytelny sposób sugerują/informują konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez chemikalia.

Szereg produktów, które z każdym rokiem wprowadzane są na zglobalizowany rynek, w swoim składzie posiadają substancje chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla zdrowia człowieka, jak i środowisko naturalne oraz infrastrukturę. Chcąc zapobiec negatywnym skutkom oddziaływania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, powstał zharmonizowany system klasyfikacji oraz oznakowania chemikaliów. Obecnie jest on stosowany w ponad 65 krajach na całym świecie. Pozwoliło to na uniknięcie bariery językowej. W ten sposób stosowane na opakowaniach piktogramy określające kategorie zagrożenia są zrozumiałe dla konsumentów, co pozwala na uniknięcie negatywnych skutków ich ewentualnego/niepożądanego działania.

Obowiązujący piktogram określający rodzaj zagrożenia – jak wygląda?

W ramach wspomnianego wyżej systemu (GHS) przyjęto dziewięć ujednoliconych graficznie znaków/symboli, odpowiadających pojedynczym klasom oraz kategoriom zagrożenia. Zgodnie z obowiązującym systemem każdy piktogram określający rodzaj zagrożenia swoim kształtem przypomina romb o czerwonym obramowaniu. Z kolei w jego wnętrzu na białym tle został umieszczony czarny symbol, który w domyślny sposób ma za zadanie przedstawiać rodzaj ryzyka, towarzyszący konkretnej substancji lub mieszaninie chemikaliów. Wspomniane oznakowania mogą prezentować m.in. wykrzyknik, płomień lub czaszkę i skrzyżowane piszczele.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia umieszczane są na etykiecie produktu w widocznym miejscu. Oczywiście powinny im towarzyszyć odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności, kategorie zagrożenia oraz wymagane hasła ostrzegawcze.

Piktogramy – znaczenie i hierarchia

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia, umieszczane są na wszystkich tych opakowaniach produktów, w których znajdują niebezpieczne substancje lub mieszaniny chemiczne. Ze względu, że w jednym produkcie możemy mieć do czynienia z kilkoma groźnymi czynnikami, ustalono zasady pierwszeństwa, wskazujące hierarchię wśród piktogramów. Pozwoliło to na zmniejszenie ilości symboli umieszczanych na etykiecie, dzięki czemu jest ona bardziej czytelna i zrozumiała dla odbiorcy.

W poszczególnych klasach piktogramów znajdziemy następujące komunikaty:

  • GHS01 – substancje wybuchowe;

  • GHS02 – substancje łatwopalne;

  • GHS03 – substancje utleniające;

  • GHS04 – gazy pod ciśnieniem;

  • GHS05 – substancje korodujące metale, substancje żrące;

  • GHS06 – substancje toksyczne;

  • GHS07 – substancje drażniące;

  • GHS08 – substancje rakotwórcze/mutagenne;

  • GHS09 – substancje szkodliwe dla środowiska wodnego.

Niebezpieczny produkt dla zdrowia określający uczulające działanie poprzez zastosowanie odpowiedniego symbolu/piktogramu pozwoli uniknąć ryzyka, wynikającego z jego niewłaściwego użycia.

Najczęściej spotykane produkty z piktogramami na rynku

W dzisiejszych czasach wiele produktów, z którymi mamy do czynienia na rynku w swoim składzie posiada szereg różnego rodzaju chemikaliów, stwarzających zagrożenie zarówno dla naszego zdrowia, jak i jakości środowiska naturalnego. Doskonałym tego przykładem są środki czystości stosowane na co dzień w gospodarstwach domowych oraz chemiczne środki ochrony roślin. Dlatego też tak ważne jest to, aby na etykietach produktów z wymienionych kategorii, znalazły się piktogramy określające kategorie zagrożenia, tym bardziej że mogą mieć do nich dostęp także dzieci.

Zobacz podobne wpisy na blogu

 

Ile można dźwigać w pracy - przepisy BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby zostały wyeliminowane ręczne prace transportowe na stanowiskach pracy stałej i dorywczej, o ile jest to możliwe.

Czytaj dalej

Kolory kasków budowlanych - jakie mają znaczenie?

Kask ochronny to element pełniący funkcję ochronną, który stanowi niezbędne wyposażenie na placu budowy.

Czytaj dalej

Podstawowe zasady BHP w miejscu pracy

Praca zawodowa stanowi bardzo istotny element w życia każdego człowieka. Pozwala bowiem na zaspokojenie bytu, daje niezależność finansową, kształtuje postawy i umacnia więzi międzyludzkie. Aby jednak mogła być wykonywana w sposób komfortowy musi zapewnić pracownikowi poczucie bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jasno określają prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jakie zatem spoczywają obowiązki na pracodawcy, a jakie na zatrudnionym? Poznaj podstawowe zasady BHP w miejscu pracy.

Czytaj dalej